Inschrijfreglement 2015

 1. De inschrijftermijn voor de Hart van Brabantloop 2015 loopt tot 18 september 2015. Inschrijven is enkel mogelijk binnen de opgestelde inschrijftermijn.

 

 2. De inschrijving is enkel en alleen geldig indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Het inschrijfformulier is geheel en op de juiste wijze ingevuld.

b. Het inschrijfformulier is binnen de inschrijvingstermijn door de organisatie ontvangen.

 

3. De organisatie houdt zich het recht voor om een maximum aantal teams te bepalen, in verband met de veiligheid van de deelnemers en werknemers. Indien het totaal aantal aanmeldingen het maximaal aantal ploegen overschrijdt, worden de plaatsen verdeeld over de teams waarvan het inschrijfgeld het eerst is ontvangen.

 

4. De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is bepalend voor deelname.

 

5. Het inschrijfgeld bedraagt is als volgt verdeeld:

  Complete route   Grote lus 
Studententeams    €120 €99
Bedrijventeams €155 €130

Deze bedragen zijn exclusief een borgsom van €35 voor het lopers- en fietsershesje.

 

6. De deelnemerscriteria zijn als volgt:

a. Complete route (15 deelnemers)

Een studententeam heeft minimaal 10 deelnemers die studeren op het moment dat de Hart van Brabantloop 2015 plaatsvindt. Dit dient te worden aangetoond met een bewijs van inschrijving, om de inschrijving geldig te verklaren.

b. Grote lus (9 deelnemers)

Een studententeam heeft minimaal 6 deelnemers die studeren op het moment dat de Hart van Brabantloop 2015 plaatsvindt. Dit dient te worden aangetoond met een bewijs van inschrijvng, om de inschrijving geldig te verklaren.

 

7. Ondertekening van het volledig ingevulde inschrijfformulier verplicht tot het betalen van het volledige inschrijfgeld.

 

8. Zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingstermijn ontvangt elk team bericht over eventuele deelname.

 

9. De organisatie heeft het recht om de inschrijvingstermijn te verlengen.

 

10. Bij het niet doorgaan van de Hart van Brabantloop zal het reeds betaalde inschrijfgeld terugbetaald worden. Verdere kosten kunnen niet op de organisatie worden verhaald.

 

11. In gevallen waarin bovenstaande regels niet worden voorzien, is de organisatie de beslissende autoriteit.

 

Annulering van de inschrijving

12. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk (inclusief fax) te gebeuren. Annulering per e-mail is niet geldig.

 

13. Indien de inschrijving wordt geannuleerd vóór 31 augustus 2015, wordt het totale inschrijfbedrag geretourneerd.

 

14. Indien de inschrijving wordt geannuleerd tussen 1 september 2015 en 13 september wordt maximaal 60% van het inschrijfbedrag geretourneerd.

 

15. Indien de inschrijving wordt geannuleerd ná 13 september wordt enkel de borg van €35 geretourneerd. Dit geldt tevens wanneer het deelnemende team op de dag van de Hart van Brabantloop niet (op tijd) aan de start verschijnt.